Nội quy tiếp công dân

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN


Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011.

Căn cứ Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Để đảm bảo việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định nội quy tiếp công dân như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; nộp đơn khiếu nại, tố cáo được tiến hành tại phòng tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Lãnh đạo tiếp công dân vào ngày 28 hằng tháng nếu trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ thì tiếp công dân vào ngày hôm sau.

- Nghỉ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ.

 II. NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CÓ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ SAU ĐÂY:

1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

2. Không mang vũ khí, hung khí, chất dễ cháy; vật cấm khác vào phòng tiếp công dân; không được quay phim, chụp hình; ghi âm trong phòng tiếp công dân khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

3. Trình bày trung thực, cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.

4. Được hướng dẫn giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

5. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

6. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà của Cán bộ tiếp công dân.

7. Nghiêm cấm việc gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ.

III. CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN KHI TIẾP CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM:

Mặc áo quần, đeo cấp phù hiệu, bảng tên đúng trang phục của ngành cấp.

1. Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

3. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo nếu công dân yêu cầu;

4
. Từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:   

-  Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, có mùi bia, rượu; người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

- Người đến phòng tiếp công dân mà mặc quần đùi, quần lửng, áo lót gây mất mỹ quan nơi công sở.

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, người tiếp công dân hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

5. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

                                                             

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp công dân tại trụ sở cơ quan,

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại Phòng Tiếp công dân:  02353.506.045 - số máy lẻ 108